Termodinámica 2


Capitulo 1 Principios de termodinámica 
Capitulo 2 Vapor de agua y su calorimetría 
Capitulo 3 Ciclos de potencia de vapor Tarea capítulo 3 
Capitulo 4 Turbinas de vapor 
Capitulo 5 Compresores